Усвояване на техниките по четене

Всеки човек се учи да четене на 6 годишна възраст. Запоява се с изучаване на азбуката, откриване и разлики в звученето на отделни звуци и букви, свързване на думите, изговарят се все по-сложни и смислени изречения, изписват се такива и информацията се приема по усъвършенстван метод. Четейки, децата се учат да произнасят думите, като лека по лека, произношението изчезва и човек спира гласното четене. Това става безшумно, но произнасянето на думите наум не спира до тук. Стига се до ниво на 8-9 гадини.

Както казахме вече детето се учи на четене, свързвайки отделни букви, думи, срички с техните звукови равносилни, които са му познати от преди това. С времето малкият човек успява да изгради слухов речник, който може да синтезира звученето на всяка отделна дума в разума му. Давайки си сметка, че скоростта, с която говорим е в десетки пъти по-голяма от тази, с която четем, би следвало да не се оставяме на ниво за четене 9 годишна възраст.
Продължете да четете Усвояване на техниките по четене

Форми на работни календари

Многообразие в работните календарите съществува от години насам. Някога хората просто са отмятали с ресни и чертички дадени периоди от тяхното развитие, а днешните календари предлагат изобилие от възможности.

Сред разнообразието от работни календари, които днес могат да се намерят са такива предназначени за офиси, зали, кабинети.

Работни календари са вид рекламата на дадена институция, фирма, организация, но ползата от тях е несравнима като цяло. Работни календари се създават, с цел да показват всеки ден от годината, празничните и делничните дни. Първите от тях са отбелязани на работните календари обичайно с по-различен от стандартния тип цвят, за да се отличават, да напомнят за дните, в които се почива извънредно, както и за уикендите.
Продължете да четете Форми на работни календари

Портал за книги, библиотеки, книгоиздание, младежка литература, офис и други помагала.