Усвояване на техниките по четене

Всеки човек се учи да четене на 6 годишна възраст. Запоява се с изучаване на азбуката, откриване и разлики в звученето на отделни звуци и букви, свързване на думите, изговарят се все по-сложни и смислени изречения, изписват се такива и информацията се приема по усъвършенстван метод. Четейки, децата се учат да произнасят думите, като лека по лека, произношението изчезва и човек спира гласното четене. Това става безшумно, но произнасянето на думите наум не спира до тук. Стига се до ниво на 8-9 гадини.

Както казахме вече детето се учи на четене, свързвайки отделни букви, думи, срички с техните звукови равносилни, които са му познати от преди това. С времето малкият човек успява да изгради слухов речник, който може да синтезира звученето на всяка отделна дума в разума му. Давайки си сметка, че скоростта, с която говорим е в десетки пъти по-голяма от тази, с която четем, би следвало да не се оставяме на ниво за четене 9 годишна възраст.

Информацията минаваща през ушите ни, или казано центъра в мозъка, обработващ слуховите постъпления е нищожен като количество, базирайки го това, което получаваме от зрителния център като част от мозъка. От тук идва извода, че ако учим да възприемаме информацията не със слуховия, а чрез зрителния анализатор, ние бихме ускорили скоростта за възприемане много по-бързо и за много малко време, без това да влияе на качеството. При скоростното четене е доказано, че текста се запаметява с много по-добре, от този при обикновеното четене. Това не би било реално без упорство и тренинг. Това няма да изисква срок от седмица, месец, може да продължи с години, но всичко е до мотивацията на човек.

Скоростното четене може да бъде разгледано като попиване на информацията по нов начин. Скоростното четене има много цели и преимущества пред обикновеното четене. Освен, че по-бързо и скоростно четете, вие усвоявате информацията много по-добре. Знайте, че при по-голямо темпо, информацията се доставя по-качествено до мозъка, което е в резултат на забързаната му работа.

Друго преимущество на бързото четене е лекотата, която провокира. Чувството на умора, скука и дори отегчение от продължително четене на никой не са драги. С бързото четене мозъка ви произвежда допълнителни количества адреналин, които ви карат да сте бодри. Умората чезне, а появата на глад за знания расте.

Редовните тренировки водят не само до по-бързо четене, но и до чувство на удовлетвореност, което се поражда от книгата, от скоростта, от умението и мотив ви да се развивате от скоростта, с която го правите, а после спите по-пълноценно.

Тук е момента, като заключение да вмъкнем, че както с нищо на тоя свят, така и с уроците по четене ни бива да се прекалява, защото всяко нещо в прекомерни и дози има своите странични последици. Правете всичко с желание и мярка.